Årsmøte i SKVB EF

I år blir et veldig spesielt år for oss alle. Grunnet Covid-19 har styret i SKVB EF allerede utsatt årsmøtet 2 ganger.

Siste info er at årsmøtet tentativt kan avholdes fredag 25. September 2020. Kl 19:00. Skriv vil komme ut snarlig med en åpen møteinnkalling hvis møtet må utsettes ytterligere.

Håper at alle holder seg til gjeldende restriksjoner og at alle holder seg friske. Så snakkes vi igjen når det lar seg gjøre.

Minner om at kontingenten på 200kr kan sendes på Vipps nummer 548526, og er essensiell for at foreningen vår kan overleve. Det er også mulig å sende donasjoner til oss for de som måtte ønske det.

Styret v/formannen