Årsmøte

Det kalles herved inn til ordinært årsmøte for sesongen 2019

Året 2020 ble ikke helt som tidligere år, så styret har besluttet å avholde årsmøtet i henhold til retningslinjer gitt av FHI og BG kommune. Dette får konsekvenser for gjennomføringen av
årsmøtet og vi ber om forståelse for dette.

Dato: 25.09.2020
Tidspunkt: kl 19:00 – Presis
Møtested: https://www.facebook.com/eldresforening – her vil det opprettes et arrangement

Det presiseres at årsmøtet vil avholdes på Facebook siden til Eldresforening. Dette alternativet er absolutt å foretrekke fremfor personlig
oppmøte i lokalet. Men det er mulig for personlig oppmøte for et svært begrenset publikum slik dagens anbefalinger er, men dette er forbeholdt de som ikke har mulighet til å delta via Facebook. Og når det er fult blir videre fremmøtte sendt hjem.

«First come – First serve» prinsippet.

Dagsorden:

  1. Åpning av møte ved styreleder Christian Gjelland, og styrets henstilling til ordstyrer og referent
  2. In memoriam
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Protokoll fra årsmøtet 2018 – Utgår – Legges ut på internett
  5. Beretninger fra de forskjellige komiteer
  6. Godkjenning av årsregnskaper og budsjetter
  7. Innstillinger fra revisor på fremlagte regnskap
  8. Eventuelt – Utgår
  9. Valg

Vi ber om forståelse for at det ikke blir mulig å komme med innspill under årsmøtet. Ved saker til «Eventuelt» som er av større karakterer slik at det ikke kan vente til generalforsamlingen 2021, blir det innkalt til ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt

Årsregnskaper, årsberetninger, protokoll fra årsmøtet 2018 og revisors beretning kan leses på nettsiden: http://www.skutevikens.com og på arrangementet på Facebook siden til foreningen. Dokumentene publiseres 18.09.2020

Med vennlig hilsen

Christian Gjelland
for styret i Skutevikens Buekorps Eldresforening – styreleder

Kontingent for 2020
Kontingenten er en av de viktigste inntektene til Eldresforeningen og hjelper oss å holde lyset på i lokalet vårt i Skuteviksveien. Kontingenten er uforandret på kr 200,- slik den har vært i en årrekke, og medlemmene bes bruke Vipps nummer 548526 eventuelt kontonummer 3633.60.90010. Det er viktig at den som betaler merker med
kontingent og medlemmets navn slik at vi kan holde oversikt over innkomne betalinger.

Innspill til årets generalforsamling
Eventuelle innspill rundt avholdelsen av årets generalforsamling, fremlagte dokumenter eller saker til eventuelt
kan sendes til epost: generalforsamling@skutevikens.com per SMS til: 45 21 97 97 eller per brev til Skutevikens Buekorps
Eldresforening, Postboks 98, 5035 Bergen

Årsmøte i SKVB EF

I år blir et veldig spesielt år for oss alle. Grunnet Covid-19 har styret i SKVB EF allerede utsatt årsmøtet 2 ganger.

Siste info er at årsmøtet tentativt kan avholdes fredag 25. September 2020. Kl 19:00. Skriv vil komme ut snarlig med en åpen møteinnkalling hvis møtet må utsettes ytterligere.

Håper at alle holder seg til gjeldende restriksjoner og at alle holder seg friske. Så snakkes vi igjen når det lar seg gjøre.

Minner om at kontingenten på 200kr kan sendes på Vipps nummer 548526, og er essensiell for at foreningen vår kan overleve. Det er også mulig å sende donasjoner til oss for de som måtte ønske det.

Styret v/formannen