Foreningen ble stiftet i 1923

Stiftet som en støtteforening til buekorpset av tidligere buekorps gutter. Selv om buekorpset er en barne og ungdomsorganisasjon som drives utelukkende av de aktive i korpset så man behovet for å danne en støtte forening for tidligere medlemmer av buekorpset. Deres oppgave ble å hjelpe til med organisering av diverse aktiviteter, turer og arrangementer på buekorpsguttenes forespørsel. I dag er det eldresforeingen som eier buekorpslokalet i skuteviksveien 48, og guttene disponerer huset. Dette innebærer at medlemmene i eldresforeningen trår til på dugnad og maler og steller med huset. Da foreningen ble stiftet i 1923 kostet medlemskapet 1 krone, men har økt til 200 kroner for året 2023.