Stiftet for å kunne bistå de aktive guttene i korpset, og «holde de litt i øret» når det trengtes. Damegarden bistår guttene i korpset med å knyte skjerf, sy uniformer, drive kafeen på søndagene, arrangere te-fester og lage mat på landturene. I tillegg til dette bistår de guttene på andre områder som de trenger bistand til.