Tekst av B. M Berentsen, Melodi av Otto Strømbeck

Inn under junihimelens blå for 170 år tilbake – du fødtes, du stolte,

Her du dagen så. Her i det gamle, lune rede iblandt bodene her nede,

Her i den friske nordenbris, har bataljonen eksersis.

Kjekt følger vi deg, buecorps. Deg ønsker vi alt hell og lykke,

Deg vil vi verne om, besmykke, vår kjære, minnerike tradisjon.

Vær hilset, kjære, gamle fane, som stolt har vaiet først på vår bane.

I 53 ble du til, enn ung og fritt du vaie vil.