Tekst av B. M Berentsen, Melodi av Otto StrΓΈmbeck

Inn under junihimelens blΓ₯ for 170 Γ₯r tilbake – du fΓΈdtes, du stolte,

Her du dagen sΓ₯. Her i det gamle, lune rede iblandt bodene her nede,

Her i den friske nordenbris, har bataljonen eksersis.

Kjekt fΓΈlger vi deg, buecorps. Deg ΓΈnsker vi alt hell og lykke,

Deg vil vi verne om, besmykke, vΓ₯r kjΓ¦re, minnerike tradisjon.

VΓ¦r hilset, kjΓ¦re, gamle fane, som stolt har vaiet fΓΈrst pΓ₯ vΓ₯r bane.

I 53 ble du til, enn ung og fritt du vaie vil.