Innkalling til årsmøte er sendt ut til alle medlemmene i dag og kommer snart i postkassen deres.

Møtet avholdes i lokalet den 25. mars kl 19:00.

I disse tider må vi ta noen forbehold, men håper det lar seg gjennomføres som ordinært.